A Főiskola

Az 1992-ben alapított, az Alapítvány által támogatott Sola Scriptura Teológiai Főiskola (https://sola.hu) egyéni színt képvisel a magyarországi teológiai főiskolák sorában. A Sola Scriptura (egyedül az Írás) elnevezés arra utal, hogy az intézmény a Biblia-tudomány, a biblikus teológia kutatását, fejlesztését és oktatását tekinti küldetésének. Az alapképzésen végzett hallgatók államilag elismert teológus diplomát kapnak.

A Biblia a kereszténység egyetemesen vallott, elismert ősforrása. Mivel ez az iratgyűjtemény áll a kutatás és az oktatás középpontjában, a főiskola által folytatott képzések alapvetően nem felekezeti jellegűek. A főiskola levelező tagozatos képzései felekezeti vagy világnézeti hovatartozástól függetlenül nyitottak mindazok számára, akik felsőfokú ismereteket kívánnak szerezni a Bibliáról. A lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása alapelv az intézményben.

A főiskolán a következő képzések folynak:
 • Teológia alapképzési szak (8 féléves, 240 kredites),
 • Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés (2 féléves, 60 kredites),
 • Szabadfőiskolai kurzus.

Az átlagos hallgatói létszám 250-300 fő.

A főiskolának otthont adó, a fővároshoz közeli helyszínen, szép, parkosított természeti környezetben felépült és folyamatos fejlesztés alatt álló oktatási központ méltó helyet biztosít az itt folyó ismeretterjesztő, oktatói és kutatói munka számára.

Az oktatási központban az alábbi képzések és programok kapnak helyet:
 • A Teológia szak nappali és levelező tagozatos képzése.
 • A Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés.
 • Szabadfőiskolai kurzus.
 • Könyvtárhasználat, internetelérés.
 • Könyvesbolt és jegyzetellátó.
 • Tudományos konferenciák szervezése (magyar és külföldi hallgatókkal, előadókkal).
 • Bibliai tárgyú képzőművészeti állandó kiállítások, tárlatvezetések, előadások. Időszaki kiállítások és hozzá kapcsolódó előadások.
 • Irodalmi előadások, hangversenyek a Bibliához kapcsolódó művekből. Lehetőség lesz szabadtéri programok tartására is.
 • Biblia Világa Múzeum állandó kiállítás. Tárlatvezetéssel egybekötött interaktív bemutatás. (Rendhagyó tanórák, gyermekközpontú tanítás, családi napok).
 • Az épület körüli pihenő parkban kert kialakítása, növények bemutatása táblákon, bibliai vonatkozásokkal. Gyógynövény-ismertetők, kézműves foglalkozások gyerekeknek.